проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.