проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.

Споделете в социалните мрежи.

Публикувано: понеделник, август 20, 2012 в 5:03 pm.
В следните категории: Видео, По тип, Пътешествия.
Можете да следите публикацията посредством RSS 2.0 feed, както и да коментирате.

Нос Хорн иска жертвоприношения

Leave a Reply

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път. Comments will be published after approval by the editor. Consideration of comments shall be made within 48 hours of submission. If you do not see your comment immediately, no need to send it more than once.