проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.

Споделете в социалните мрежи.

Публикувано: четвъртък, декември 6, 2012 в 4:39 pm.
В следните категории: Галерии, Пътешествия.
Можете да следите публикацията посредством RSS 2.0 feed, както и да коментирате.

Планината Кинабалу…

Mount Kinabalu  is a prominent mountain on the island of Borneo in Southeast Asia. It is located in the East Malaysian state of Sabah and is protected as Kinabalu National Park, a World Heritage Site. Kinabalu is the highest peak in Borneo’s Crocker Range and is the highest mountain in the Malay Archipelago.Mount Kinabalu is also the 20th most prominent mountain in the world by topographic prominence…

Leave a Reply

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път. Comments will be published after approval by the editor. Consideration of comments shall be made within 48 hours of submission. If you do not see your comment immediately, no need to send it more than once.