проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.

Споделете в социалните мрежи.

Публикувано: сряда, ноември 6, 2013 в 3:37 pm.
В следните категории: Галерии, Пътешествия.
Можете да следите публикацията посредством RSS 2.0 feed, както и да коментирате.

Хората на Индия…

India20090917___8153

India20090917___8157

India20090917___8188

India20090917___8196

India20090918___8209

India20090918___8216

India20090918___8225

India20090918___8227

India20090918___8229

India20090919___8233

India20090919___8235

India20090923___8267

India20090924___8370

Leave a Reply

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път. Comments will be published after approval by the editor. Consideration of comments shall be made within 48 hours of submission. If you do not see your comment immediately, no need to send it more than once.