проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.

Споделете в социалните мрежи.

Публикувано: неделя, март 13, 2016 в 8:25 pm.
В следните категории: Галерии.
Можете да следите публикацията посредством RSS 2.0 feed, както и да коментирате.

Макао…

20080923_2211 20080923_2212 20080923_2231 20080923_2233 20080923_2235 20080923_2244 20080923_3515 Hong-Kong20080921_0207 Hong-Kong20080921_0214 Hong-Kong20080921_0215 Hong-Kong20080921_0263 Makao;Leshan-Buddha-2-20080923_0689 Makao;Leshan-Buddha-2-20080923_0691 Makao;Leshan-Buddha-2-20080923_0696 Makao;Leshan-Buddha-2-20080923_0701 Makao;Leshan-Buddha-2-20080923_0712 Makao;Leshan-Buddha-2-20080923_0715 Makao;Leshan-Buddha-2-20080923_0718

Leave a Reply

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път. Comments will be published after approval by the editor. Consideration of comments shall be made within 48 hours of submission. If you do not see your comment immediately, no need to send it more than once.