проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.

Споделете в социалните мрежи.

Публикувано: вторник, май 17, 2016 в 7:08 pm.
В следните категории: Галерии, Пътешествия.
Можете да следите публикацията посредством RSS 2.0 feed, както и да коментирате.

На връщане от Падум…

Copy___7876 Copy___7815 Copy___7787 Copy___7785 Copy___7771 Copy___7767 Copy___7724 Copy___7722 Copy___7715 Copy___7714 Copy___7697 Copy___7696 Copy___7684 Copy___7677 Copy___7642 Copy___7640 Copy___7639 Copy___7638

Leave a Reply

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път. Comments will be published after approval by the editor. Consideration of comments shall be made within 48 hours of submission. If you do not see your comment immediately, no need to send it more than once.