проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.
 

За Герасим Величков – Джери

Трудно се пише за даден човек, най-вече близък.

Затова решихме на тази страница да включим мненията за Джери от негови приятели, колеги и изобщо хора, които са го познавали.

Ако желаете да споделите впечатления за Герасим Величков – Джери, моля изпратете ги на следния електронен адрес: gerasimvelichkov@gmail.com