проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.

Споделете в социалните мрежи.

Публикувано: понеделник, февруари 13, 2012 в 3:09 pm.
В следните категории: Галерии, Пътешествия.
Можете да следите публикацията посредством RSS 2.0 feed, както и да коментирате.

Гигантския Буда в парка Лешан…

The Leshan Giant Buddha (simplified Chinese: 乐山大佛; traditional Chinese: 樂山大佛; pinyinLèshān Dàfó) was built during the Tang Dynasty (618–907AD). It is carved out of a cliff face that lies at the confluence of the MinjiangDadu and Qingyi rivers in the southern part of Sichuan province in China, near the city of Leshan. The stone sculpture faces Mount Emei, with the rivers flowing below his feet. It is the largest stone Buddha in the world[1] and it is by far the tallest pre-modern statue in the world.

Leave a Reply

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път. Comments will be published after approval by the editor. Consideration of comments shall be made within 48 hours of submission. If you do not see your comment immediately, no need to send it more than once.