проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.

Споделете в социалните мрежи.

Публикувано: понеделник, октомври 24, 2011 в 2:28 pm.
В следните категории: Галерии, Пътешествия.
Можете да следите публикацията посредством RSS 2.0 feed, както и да коментирате.

Манастирът Карша…

Karsha Monastery or Karsha Gompa is a Buddhist monastery in the Padum Valley of the Zanskar region of the state of Jammu and Kashmir in northern India. The Doda River flows past the monastery from its source at the Drang Drung glacier of the Pensi La (14,500 feet (4,400 m)). It was founded by the translator, Phagspa Shesrab.[1][2][3] The monastery, also known by the name “Karsha Chamspaling’, was founded by Phagspa Shesrab, under the Gelugpa Order or the Yellow Hat Order.

Leave a Reply

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път. Comments will be published after approval by the editor. Consideration of comments shall be made within 48 hours of submission. If you do not see your comment immediately, no need to send it more than once.