проектът е некомерсиален
и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.

Споделете в социалните мрежи.

Публикувано: сряда, ноември 6, 2013 в 3:37 pm.
В следните категории: Галерии, Пътешествия.
Можете да следите публикацията посредством RSS 2.0 feed, както и да коментирате.

По пътя Манали-Ле…

India20090923___8243 India20090923___8246 India20090923___8247 India20090923___8249 India20090923___8250 India20090923___8254 India20090923___8256 India20090923___8257 India20090923___8260 India20090923___8261 India20090923___8262 India20090923___8264 India20090923___8269 India20090923___8274 India20090923___8278 India20090923___8283 India20090924___8297 India20090924___8305 India20090924___8312 India20090924___8315 India20090924___8323 India20090924___8328 India20090924___8332 India20090924___8337 India20090924___8340 India20090924___8345 India20090924___8349 India20090924___8356 India20090924___8360 India20090924___8368 India20090924___8374 India20090924___8382 India20090924___8394 India20090924___8396

Leave a Reply

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път. Comments will be published after approval by the editor. Consideration of comments shall be made within 48 hours of submission. If you do not see your comment immediately, no need to send it more than once.